เขียนเพราะไม่รู้

 

          หนังสือ การบริหารงานวิจัย : แนวคิดจากประสบการณ์” สะกิดให้ผมเขียนบันทึกนี้        เพราะทำให้นึกขึ้นได้ว่า ที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ เนื่องจากผมไม่มีความรู้เรื่องการบริหารงานวิจัย   การมาทำงานที่ สกว. เป็นเหมือนโรงเรียน ให้ผมเรียนรู้เรื่องการบริหารงานวิจัย   และเกิดความคิดว่าน่าจะเขียนหนังสือเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้ ออกไปในวงกว้าง   เพื่อให้วงการวิจัยได้รับประโยชน์

 

          เป็นการเขียนที่เริ่มต้นจากความไม่รู้ เมื่อได้เรียนรู้บ้างจากการลงมือปฏิบัติ ก็นำมาเขียนเผยแพร่   ไม่เคยนึกว่าจะกลายเป็นหนังสือ “คลาสสิค” ที่มีการตีพิมพ์ถึง 4 ครั้ง   ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

          ที่จริงทาง สกว. ยุให้ผมปรับปรุงใหม่   ผมลองหน่อยเดียวก็เลิก เพราะเห็นว่าความรู้เรื่องการบริหารงานวิจัยของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างมากมาย   เฉพาะที่ สกว. องค์กรเดียวก็ได้พัฒนาวิธีบริหารงานวิจัยต่อจากที่ผมเขียนไว้ ก้าวหน้าไปมากจนผมเองตามไม่ทัน   เพราะผมไม่ได้สัมผัสเองโดยตรงมาเกือบ ๑๐ ปีแล้ว 

 

          ทาง สกว. เห็นยังมีคนถามหาหนังสือเล่มนี้ จึงจัดพิมพ์ขึ้นอีกเป็นครั้งที่ ๔   ทั้งๆ ที่ผมเคยอนุญาตให้เอา e-file ของหนังสือเล่มนี้ ไปให้คนเข้ามา download ได้  

 

          ก็รู้สึกภูมิใจนะครับ ที่การเขียนความรู้ออกเผยแพร่ด้วยความไม่รู้ ก่อประโยชน์ต่อวงการวิจัยถึงเพียงนี้

 

 

วิจารณ์ พานิช
๒๙ ธ.ค. ๕๓

                


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)