มองชีวิตจากดินสอหรือ แต่ตอนนี้ หลายคนใช้ปากกามากกว่าดินสอซะอีก

ดินสอ หรือเครื่องเขียนที่คุณใช้นั้น สามารถสะท้อนชีวิตของคุณได้นะ
ไม่ใช่ดูจากการใช้ดินสอเซ็นต์ลายเซ็นต์ หรือดูลายมือ แต่อย่างใด

คำถามสำคัญ
" คุณเคยใช้ดินสอหรือยางลบจนหมดแท่งบ้างไหม"

ถ้าถามว่า เคยใช้ปากกาจนหมึกหมดเกลี้ยงหรือไม่ อันนี้หลายคนเคยทั้งนั้น
แต่การมองชีวิตจากดินสอจะง่ายกว่า

การใช้ดินสอ ที่จะต้องเหลาดินสอ หรือใช้กบเหลาสอ  พอเหลาๆไปเรื่อยๆ ดินสอจะสั้นลงๆๆ
หลายคนทำดินสอหายไปซะก่อน

หลายท่านใช้ดินสอกด นี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง

การใช้ดินสอจนหมดแท่งได้แสดงว่าคุณเป็นคนที่รักษาของได้ดีมาก และใช้ของได้คุ้มค่ามากๆ
เมื่อดินสอสั้นจนมือจับไม่ถนัด อาจจะหาอะไรบางอย่างมาต่อให้ดินสอยาวขึ้น

และนัยสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ยิ่งดินสอสั้นๆ เมื่อตกหล่น คุณยังสามารถค้นหาดินสอแท่งนั้นจนเจอ
แล้วใช้จนดินสอหมดแท่งได้
ในขณะที่หลายคน หาของชิ้นใหญ่กว่าดินสอไม่เจอ  คนที่ใช้ดินสอหมดแท่งจัดว่า มีสติสัมปะชัญญะที่ดีมากๆ

เรื่องการใช้ดินสอ หรือยางลบ จนสั้นกุดนั้น หลายคนแค่เห็นว่า สั้นกุดลง ก็โยนทิ้งทันที