เมื่อน้ำมันหกบนพื้นห้อง ให้โรยแป้งฝุ่นสำหรับเด็ก แป้งจะช่วยซับน้ำมันไม่ให้ไหลซึม แล้วจึงตักไปทิ้ง แล้วเช็ดถูให้สะอาด น้ำมันจะไม่ซึม และไม่ละลายพื้นให้ด่าง