เวลาล้างประตูกระจก ควรจะล้างด้วยการถูทั้งทางด้านตั้งและด้านนอน เมื่อขัดอีกทีจะรู้ว่าด้านไหนทำความสะอาดแล้วหรือยัง