ถ้าสมาชิกในครอบครัวรับประทานยาเม็ดลำบาก ให้วางยาเม็ดลงบนลิ้น จ่อปากแก้วน้ำใต้ลิ้นแล้วจึงดื่ม ยาจะลงคอง่ายดาย