ปักดอกไม้สดในแจกันที่แกะสลักด้วยไม้สัก ให้กรุถุงพลาสติก ตัดปากถุงให้เท่ากับปากแจกัน เมื่อเวลาใส่น้ำ เพื่อให้ความชุ่มชื่นกับก้านดอกไม้ น้ำจะได้ไม่เปรอะเปื้อนแจกัน