กล่องบรรจุนมนำมาใช้เป็นกล่องสำหรับเก็บเนื้อปลาที่แล่หั่นแล้วได้เป็นอย่างดี ภายหลังที่ขอดเกล็ดปลา แล่เป็นชิ้นๆ นำมาใส่กล่องนมที่สะอาด เติมน้ำลงไปประมาณ 2 ใน 3 ของกล่อง  (เพื่อกันการขยายตัว) ปิดให้เรียบร้อย แล้วบรรจุในตู้แช่เย็น จะสามารถเก็บปลาสดได้นาน