เพื่อไม่ให้มีดที่เป็นเหล็กมีสนิมจับ ให้แช่มีดไว้ในน้ำหัวหอมต้ม แล้วทิ้งไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะนำออกมาล้าง เมื่อนำไปใช้อีก ให้ใช้หัวหอมถูไปมาบนมีดสักครู่หนึ่ง แล้วจึงใช้ผ้าเช็ด นำไปหั่นอย่างอื่นต่อไป