ถ้าสีน้ำที่ใช้ระบายสีแห้ง ให้ผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อย สามารถใช้สีได้อีก