เวลาตอกตะปูบนผนังตึกไม่ให้กะเทาะให้ใช้เทปพันสายไฟปิดกากบาทตรงที่เจาะแล้วตอกตะปูตรงกลาง จะช่วยไม่ให้ตึกร้าว