เมื่อต้องการรินของเหลวเย็นๆลงในขวดปากแคบ ให้เทของเหลวลงในกรวยกระดาษ จะรินได้ง่ายและไม่ยาก ถ้าไม่มีที่แต่งหน้าเค้ก อาจจะใช้กรวยกระดาษนี้ทำเป็นที่แต่งหน้าขนมเค้กได้