ควรใช้กล้องถ่ายรูปที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ด้วยการบันทึกภาพถ่ายทรัพย์สมบัติของคุณทุกชิ้นเอาไว้  หากเกิดโจรผู้ร้ายลักขโมยของคุณไป จะได้นำไปแจ้งความบอกรูปลักษณะของของได้ถูกต้องและใช้เป็นหลักฐานอย่างดี