วันนี้มีเทคนิคการตกแต่งภาพ โดยใช้ Tool หรือ เครื่องมือที่มีให้ใน GotoKnow เท่านั้น ไม่ได้ใช้โปรแกรมอื่นใดช่วยเลย (ยกเว้นภาพ background ซึ่งเป็นภาพเดิมที่เคยใช้ powerpoint ตกแต่ง)

    เป็นการเพิ่มสีสันให้ GotoKnow ครับ โดยมีหลักการดังนี้

  1. สร้างตารางชั้นที่ 1 (3 x 3) ใส่ภาพ background
  2. ใส่ภาพในตารางชั้นที่ ๑ (ภาพบนสุด) ทำขอบภาพ และ ทำ Link
  3. ใน่ตารางชั้นที่ ๒ในแถวที่ 2 (2 x 3) ทำขอบภาพและสีพื้น ใส่ภาพที่มีขอบภาพทั้ง Link ได้และไม่ได้ จัดภาพให้มีความสมดุลย์
  4. ทำตารางชั้นที่ ๓ ในแถวที่ 1 และ 2 ของตารางชั้นที่ ๒ แล้วใส่ภาพและจัดภาพ (เป็นภาพ animation)

หวังว่าคงโดนใจใครบ้างคน บ้างนะครับ

  beeman ยกคอนน้ำผึ้งในสวนลำใย ลำพูน  
 

Beekeeper

beeman ในสวนลำไย ที่อำเภอป่าซาง ลำพูน
Bee

 bee

beekeeping beeman
 

BeeBee
BeeBee