เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต       

         เมื่อคุณไปใหนๆ คุณสังเกตใหมครับว่าในทุกๆที่คุณก็จะเจอกับอุปกร์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆมากมายแม้กระทั่งตัวคุณเองก็อาจจะพกพามันไปด้วย ก็อย่างเช่น โทรศัพท์ หรือโน้ตบุค ไงละคับ 

         ในอดีตเมื่อตอนที่มนุษย์เรายังไม่มีอุปกรณ์สารสนเทศใช้ มันทำให้การติดต่อสื่อสารต่างๆหล้าช้าและบิดเบือนหรือผิดพลาด จึงมีปัญหาต่างๆตามมา แต่ในปัจจุบันนี้เรามีอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีในการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นอย่างมากมายและมีวิวัฒนากรอย่างรวดเร็วจึงทำให้การติดต่อสื่อสารหาข้อมูลต่างๆกระทำได้ง่ายและรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีความแม่นยำสูงอีกด้วย และในอนาตคาคาดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะอำนวยความสะดวกสบายความรวดเร็วทันใจ และความถูกต้องแม่นยำสูง นอกจากนี้เทคโนโลยียังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้เป็นโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งทุกคนทุกอายุทุกชนชั้น จะรู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศ

         เมื่อเป็นอย่างนี้โลกของเราก็จะเต็มไปด้วยสิ่งที่ป็นเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อทุกคนรู้จักมันมีใครบ้างละคับที่จะใช้มันไม่เป็น