เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมบังเอิญได้เข้า Seminar กลุ่มย่อย Mobile Unit ในงานนเรศวรวิจัย หลังจาก present ในส่วนงานของตนเองแล้ว ท่านประธานได้ชี้แนะ ถึงการทำ R2R ว่าไม่จำเป็นต้องทำมาก แต่ทำน้อยแล้วงานมีคุณภาพ ไปแค่ครั้งเดียวก็สามารถออกมาเป็น Paper ได้

      เนื่องจากความอ่อนด้อยทาง KM ทำให้เข้าใจในส่วนแรกว่างานเราต้องมีคุณภาพเพิ่มขึ้นไม่จำเป็นต้องเน้นที่ปริมาณ แต่มองที่คุณภาพ แต่ในส่วนการออกเพียงครั้งเดียวก็ออกมาเป็น Paper ได้ เรียนตามตรงผมไม่เข้าใจครับ แล้วก็ดันมาสงสัยหลังจากปิดประชุม คราวนี้ก็ไม่รู้จะไปถามใคร

      ผมสงสัยในจุดที่ว่าออกเพียงครั้งเดียว มันจะเป็น research ได้ยังไง นอกจากจะเป็นเพียง paper สรุปความคิดแนวทางปฎิบัติในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพในครั้งต่อไป (TQM) และอุปสรรคอีกอย่างของทางคณะคือ การออกหน่วยของมหาลัยนั้นจะสลับกันไปเรื่อย ปีละ 2- 3 ครั้งต่อคน และอีกประการคือจะสังเกตได้ว่า คณะเรามักขึ้นรถเป็นกลุ่มสุดท้ายบางครั้งเลยเวลากลับต้องผ่านด่านสายตาที่จ้องมองเดินไปยังที่นั่งของตนเอง เวลาคุยกันหลังจากเลิกหน่วยนั้นน้อยมาก

     ขอเชิญทุกท่าน ลปรร. ในเรื่องนี้ได้เลยนะครับ  จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง หากได้แนวทางปฎิบัติจะได้เรียนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป