เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต (เรียงความ)

  ติดต่อ

  เรียงความเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต  

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

                     ปัจจุบันสังคมไทยได้มีวิทยาการต่างๆที่ทันสมัย เกี่ยวกับในด้านของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการนำสิ่งเหล่านี้มาดำเนินชีวิต ซึ่งถ้าเปรียบกับในสมัยก่อนก็ถือว่าในโลกปัจจุบันนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมเอามากทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ ก็สามารถนำมาประยุกต์ปฏิบัติให้มีอะไรใหม่ๆทันสมัย เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิตเช่นกัน

                  สังคมไทยในสมัยนี้มีอะไรต่างๆที่ใหม่ๆทันสมัยมากมายและไดมีการนำเอาเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ก็คือ“เทคโนโลยีที่ใช้ในการสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล” ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทำให้โลกเรามีการพัฒนาในด้านต่างๆมากขึ้นและจะมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้มีผลกับแนวโน้มโลกในอนาคตทำให้โลกมีการพัฒนามากขึ้นมีอะไรที่ทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆไม่ล่าช้าเหมือนกับสมัยก่อน พวกเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพวกสื่อสารก็จะเป็นพวกคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งคอมพิวเตอร์นี้สามรถใช้ในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน และสุดท้ายก็คือการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนี้ก็ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายทำให้โลกได้มีวิทยาการใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง สำหรับแนวโน้มโลกในอนาคตก็น่าจะมีวิทยาการใหม่และอาจจะทำให้โลกของเราได้ชื่อว่าเป็นโลกสารสนเทศ ที่มีข้อมูลที่ทำการประมวลผลซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

                 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยาการอย่างหนึ่งที่นิยมและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ในอนาคตจะมีแนวโน้มโลกทำให้ทุกคนได้รับข่าวสารข้อมูลที่มีการกลั่นกรอง ประมวลผล และต่อมาก็ได้สื่อสารออกมาทำให้โลกของเรามีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปเรื่อยๆและทำให้โลกของเราเป็นโลกแห่ง “เทคโนโลยีสารสนเทศ”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมชาติ ธีราภรณ์

หมายเลขบันทึก: 42087, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-16 14:40:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #นาย#สมชาติ#ธีราภรณ์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

55555
IP: xxx.120.111.244
เขียนเมื่อ 

เรียงความ ควยไร ไม่รู้เรื่องเลยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย