ให้ใส่พวกน้ำเชื่อมลงไปในภาชนะที่เคยบรรจุพวกเนยหรือมาการีนหรือในขวดที่เคยใส่น้ำมันพืช วิธีนี้จะช่วยให้เทน้ำเชื่อมออกจากขวดได้ง่ายดาย โดยไม่ติดค้างก้นขวด