เมื่อทาพื้นบ้านด้วยเชลแล็กหรือวานิช ต้องทาจากข้างในห้องออกมานอกห้องถึงประตู เพื่อจะได้ไม่เหยียบพื้นที่ทาแล้ว