ถุงกระดาษที่มีสีน้ำตาลได้มาจากการซื้อของจากตลาดใส่ในถุงกระดาษใหญ่ที่ มีหู แขวนไว้ในราวที่แขวน ทำเช่นนี้จะช่วยประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ ถ้าต้องการหยิบเอาถุงมาใช้ก็เพียงปลดหูแขวนด้านหนึ่งเท่านั้น