ถ้าคุณบรรจุกระบอกไฟฉายลงในกระเป๋าเสื้อผ้า  ต้องแน่ใจว่าได้ใช้เทปปิดสวิทซ์เรียบร้อยแล้ว จะช่วยให้สวิทซ์ไม่เปิดในขณะที่อยู่ในกระเป๋า