เมื่อต้องการดึงม่านบังตาลง ควรจับดึงด้วยแขนทั้งสองข้าง ด้วยวิธีนี้จะทำให้ผ้าม่านตกลงมาอย่างสม่ำเสมอ สายเชือกที่ตึงจะไม่ติดขัด