ตะปูที่ตอกฝาผนังหลุดหลวม ให้ใช้สำลีหุ้มปลายตะปูชุบกาวลาเท็กซ์ ตอกเข้าไปใหม่ ตะปูจะไม่หลุด