วิธีทำให้ฝุ่นและคราบสกปรกออกจากหมอนได้อย่างรวดเร็ว ให้นำเอาหมอนใส่ถุงพลาสติกใหญ่ๆ แล้วเสือกท่อดูดฝุ่นเข้าไป เดินเครื่อง ฝุ่นและสิ่งสกปรกทั้งหลายจะถูกดูดเข้าไปในถุงเก็บฝุ่นของเครื่อง ในชั่วอึดใจเดียวหมอนจะสะอาดขึ้น