การทำความสะอาดประตูและหน้าต่างที่มีกระจกบานเกล็ดนั้นให้ใช้แปรงกว้าง 2 ฟุต แช่น้ำยาล้างกระจก ปาดคราบสกปรกที่มีอยู่ บนบานเกล็ดไปมาเสร็จแล้วนำแปรงจุ่มน้ำสะอาดล้างบานเกล็ดอีกที จะทำให้กระจกบานเกล็ดสะอาดเร็วขึ้น