อีกก้าวหนึ่งในความสำเร็จของการทำ KM ที่วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 24-28 ก.ค. ที่ผ่านมา วลัยลักษณ์เราได้มีการจัดกิจกรรม KM ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานที่ดีเพื่อวลัยลักษณ์ โดยมีคณาจารย์และสายปฏิบัติการฯ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ จากการแสดงความรู้สึกของพวกเราที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้เขียนลงใน Web KM ของวลัยลักษณ์เรา ก็เป็นตัวชี้ได้อย่างหนึ่งว่า โครงการนี้ได้รับความสำเร็จอย่างมากที่เดียว ซึ่งผมในฐานะที่เป็น CKO ก็ต้องขอขอบคุณท่านอธิการบดีที่ให้การสนับสนุน และต้องขอขอบคุณอย่างมากต่อทีมงานหัวหน้าส่วนทุกท่านที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากร  ทีมงาน OD ที่ทำหน้าที่ประสาน ทีมงานเครื่องเสียง ทีมงานประสานต่าง ๆ ซึ่งผมอยากให้พวกเราหลาย ๆ คนในวลัยลักษณ์ที่อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสสัมผัสกับโครงการนี้ หรือ มีทัศนคติที่ยังไม่เข้าใจชัดแจ้งเกี่ยวกับโครงการฯ ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมหรือหาข้อมูลโดยตรงจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพราะผมเชื่อว่าเมื่อท่านได้สัมผัสแล้ว จะพบว่าทีมงานทุกคนทำงานด้วยใจ และทำจริงจังไม่ใช่แค่เพียงการพูด ทุกคนทำงานกันเป็นทีมด้วยจิตใจที่รักวลัยลักษณ์ จนขณะนี้ผลงานของทีมงานได้รับการชมเชยอย่างมากทั้งจากคนในและคนนอก อย่างไรก็ตามผมอยากฝากไปถึงพวกเราทุกคนที่ได้ผ่านโครงการนี้ว่า การทำงานที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งต่อตัวเราเอง และองค์การที่เรารัก ก็คือ การทำงานด้วยใจ และการทำงานด้วยใจที่รักในงานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เรามีเพื่อร่วมงานที่ดีที่คอยให้กำลังใจ เรามีจิตใจที่มีแต่ความเมตตา รู้จักการให้ รู้จักการอภัย เท่านี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำงานด้วยความรักในงาน รักในเพื่อนร่วมงาน รักในองค์การของเรา การทำงานเป็นทีมก็จะเกิด การทำงานที่ต้องการให้องค์การของเราเป็นหนึ่งก็จะเป็นรูปธรรม ผมเองในฐานะที่มีส่วนในการจัดทำโครงการนี้ตั้งแต่ต้น ดีใจที่ได้เห็นพวกเราทั้ง 4 รุ่น ที่ได้ผ่านโครงการนี้ทำงานให้วลัยลักษณ์ ด้วยใจที่รักวลัยลักษณ์จริง ๆ แน่นอนที่สุดว่า หน่วย OD ซึ่งจะทำหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมกิจกรรมที่ดี เพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และให้ใจแก่วลัยลักษณ์ ก็จะได้มีการนำเสนอกิจกรรมใหม่ต่อไป หวังว่าพวกเราจะคอยติดตาม และให้กำลังใจ ให้การสนับสนุน ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อใคร เพื่อ......วลัยลักษณ์.........ของพวกเราทุกคนครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ใน ม.วลัยลักษณ์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

42141

เขียน

02 Aug 2006 @ 11:51
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:30
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก