คำสั่งเกี่ยวกับ Permission ของ Directory ใน Unix

  ติดต่อ

drwxr-xr-x  2 iusr www    48 2006-08-02 09:47 .ftproot

d  : Type of File
rwxr-xr-x : File Permissions
2 : Links
iusr : Owner
www : Group
48 : Size
2006-08-02 09:47 : Date and Time of Modification
.ftproot : Folder / FIle Name

---------------------------------------------------------------------------
chown iusr.www .ftproot  : เปลี่ยน Owner
chgrp www .ftproot : เปลี่ยน Group

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน JoeZine Base on knowledge blog

หมายเลขบันทึก: 42071, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-18 11:48:49+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #unix#cmd#permission

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)