การอบรมความรู้ทางกฎ กติกา มารยาท และการคำนวณแต้มต่อระบบใหม่

กอล์ฟเป็นกีฬาสุภาพชน การแข่งขันไม่จำเป็นต้องมีกรรมการตัดสิน นักกีฬากอล์ฟด้วยกันเองจะเป็นทั้งผู้เล่นและผู้ตัดสินกันเอง (Player & Marker) นักกอล์ฟที่ทราบกฎ กติกา มารยาทอย่างดีย่อมช่วยให้เกมส์การเล่นและการแข่งขันเป็นไปด้วยความราบรื่นและทำให้เกิดความยุติธรรมต่อนักกอล์ฟทุกคน ป้องกันปัญหาความขัดแย้งอันไม่พึงประสงค์จากการเล่นกีฬา

         กอล์ฟเป็นกีฬาสุภาพชน  การแข่งขันไม่จำเป็นต้องมีกรรมการตัดสิน  นักกีฬากอล์ฟด้วยกันเองจะเป็นทั้งผู้เล่นและผู้ตัดสินกันเอง (Player & Marker)  นักกอล์ฟที่ทราบกฎ กติกา มารยาทอย่างดีย่อมช่วยให้เกมส์การเล่นและการแข่งขันเป็นไปด้วยความราบรื่นและทำให้เกิดความยุติธรรมต่อนักกอล์ฟทุกคน  ป้องกันปัญหาความขัดแย้งอันไม่พึงประสงค์จากการเล่นกีฬา  แต่เนื่องจากสมาชิกของชมรมกอล์ฟสิงห์จังหวัดปัตตานีอยู่ห่างไกลจากผู้รู้ทางกีฬากอล์ฟจึงขาดโอกาสการได้รับรู้กฎ กติกา มารยาทที่ถูกต้อง   ชมรมจึงจัดโครงการอบรมความรู้ทางกฎ กติกา มารยาท  และการคำนวณแต้มต่อระบบใหม่ที่สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยนำมาใช้  ให้กับสมาชิกของชมรมกอล์ฟสิงห์จังหวัดปัตตานีทั้งประเภทเยาวชนและบุคคลทั่วไป  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี  จำนวน 30,000 บาท 

วันเสาร์ - อาทิตย์ที่   19 -20  สิงหาคม   2549  เริ่มเวลา 8.30  - 16.30

ณ  โรงแรมแรมเซาท์เทอร์นวิว  ปัตตานี  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 073 312437

วิทยากร
เรื่อง  กฎ กติกามารยาทของกีฬากอล์ฟ  โดยนายสมยศ  รอหมาน (หมายเลขบัตรประจำตัวโปร 1013 ออกโดยสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย)

เรื่อง ระบบแต้มต่อใหม่  โดยนายชนันท์  สุวรรณรัตน์  (กรรมการฝ่ายแต้มต่อชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานี ผ่านการอบรมแต้มต่อใหม่ของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานีความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

42070

เขียน

02 Aug 2006 @ 10:14
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:30
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก