วิชาชีวิต

ผลการเรียนรู้...ที่(ครู) คาดหวัง

      เดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีวันสำคัญ อยู่หลายวัน  เสาร์ที่สองที่ผ่านมา ก็เป็นวันเด็ก ซึ่งถือเป็นสำคัญสำหรับเด็กๆ ที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป  วันที่มีความสำคัญอีกไม่น้อยในเดือนนี้ก็คงจะเป็นวันครู  16 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญต่อครูซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคล เป็นผู้เสียสละ ทั้งกายใจ ทุ่มเททุกอย่าง เพื่อร่วมกันส่งเสริมความรู้ให้แก่ลูกศิษย์

                ครู คือผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนศิษย์ ให้มีทั้งความรู้ ในด้านวิชาการ รวมทั้งการใช้ชีวิต  ครูแต่ละท่านมีหน้าหลักก็คือการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้ศึกษามา บางท่านสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บางท่านสอนสาระการเรียนรู้คณิตฯ  เป็นต้น  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็น 8 สาระ มีสาระหนึ่งที่ไม่ได้จัด ก็คือ วิชาชีวิต แต่ดิฉันคิดว่า ครู ทุกท่านน่าจะทราบกันดี ว่าการเป็นครูต้องสอนทั้งวิชา และสอนชีวิตไปด้วย

                  โลกที่ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ครูต้องก้าวให้ทันกับสังคมการเลี้ยงดู  ครอบครัว การใช้ชีวิต  เทคโนโลยีต่างๆที่ทำให้นักเรียนของคุณครูทั้งหลายมีความแตกต่างจากสมัยก่อนๆ ดังนั้นครูต้องรู้เท่าทัน  และพัฒนาตนเองและสอนวิชาชีวิตให้กับชีวิตของนักเรียนในยุคนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับยุคสมัย  ครูจึงจะวัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   วันครูปีนี้ ขอให้คุณครูไทยทั่วประเทศ  จงมีกำลังใจ  กำลังกายที่ดีในการสร้างสังคม สร้างชีวิต  สอนวิชาชีวิต ให้กับเด็กๆ ของเราต่อไปนะคะ  เป็นกำลังใจให้ครูไทยทุกท่านนะคะ สู้ๆๆๆ 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุนันทาความเห็น (1)

IP: xxx.49.193.190
เขียนเมื่อ 

ให้กำลังใจคุณครูจงสู้ต่อไปนะค่ะ