เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกลุ่มเลขานุการผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8 (2/2549) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และได้มีโอกาสฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ภาษา ว่ารู้จัก?" โดยอาจารย์วิวัฒน์ สุทธิวิภากร โดยอาจารย์ได้ยกตัวอย่างคำที่ผิดบ่อยมาก เช่น สังเกต ไม่ใช่สังเกตุ (วิธีจำ หมายเหตุ: ต้องสังเกต) บุคลากร ไม่ใช่บุคคลากร วิธีจำ บุคลากรไม่เลี้ยงควาย)อนุญาต ไม่ใช่อนุญาติ (วิธีจำ ญาติโกโหติกาไม่อนุญาต) กฎหมาย ไม่ใช่กฏหมาย (วิธีจำ ปฏิบัติตามกฎ ลดขยุกขยัก) กอปร ไม่ใช่กอรป (วิธีจำต้องรบกับกอ-รบ เพื่อกอ-ปอน) คำที่พลาดไม่บ่อย แต่ผิดมหันต์ เช่น MInistry of Pubic Health ตกแอล, เสด็จไปดเยี่ยม (ถ้าพิมพ์ผิดจาก ม เป็น ว) ส้นค้าน้ำเข้า จังหวัดขายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัย (สลับที่ ม กับ ห) วรรคตอนที่แตกต่าง เช่น สถานที่ราชการ ห้ามข้าราชการหญิงใส่กางเกง ในเวลาราชการ, สถานที่ราชการห้ามข้าราชการหญิงใส่การเกงใน เวลาราชการ, รู้สึกว่าพวกเรายังผิดดังเช่นอาจารย์ว่าจริงๆ ก็เลยมาบอกต่อ