วันนี้ลง Tools ในเครื่องเยอะมาก

- Putty : ใช้ cmd บน Unix
- WinSCP : FTP
- MySQL Query Browser : Browse MySQL
- MySQL Migration Toolkit : Other DBMS to MySQL

ดูเหมือนก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนอะ แต่ทำไมมีความรู้สึกว่าเยอะหว่า? อ่อ ทั้งหมดคือ Free Software