การไปร่วมงานสัมมนา วิชาการ e-learning เพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย ที่จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University หรือ TCU)  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฏาคม 2549  ที่ผ่านมา มีเหตุบังเอิญเกิดขึ้น 2 อย่างที่ผมอยากจะนำมาเล่าไว้คือ

<div style="text-align: center">TCU e-learning CARD</div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal" align="center"> ·        ในช่วงพิธีเปิดที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง กำลังกล่าวเปิดงาน  ผมกำลังจะเก็บภาพไว้ ในจังหวะนั้นก็มีตากล้องท่านหนึ่งเดินมายืนด้านหน้าแถวที่ผมนั่งอยู่ ในตำแหน่งที่เกือบจะบังผมพอดี  พอดูเสื้อที่ตากล้องนั้นสรวมใส่อยู่ก็ทราบว่าเป็นบุคคลากรจากที่ใดทันที เพราะสรวมเสื้อที่ด้านหลังมีคำว่า CARD อย่างชัดเจน (ดูรูปข้างบน)  เป็นเรื่องบังเอิญจริง ๆ ครับ ที่ตากล้องจากหน่วย CARD ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มายืนถ่ายรูปตรงที่ผมนั่งอยู่พอดี เลยได้ภาพข้างบนมา เป็นหลักฐานการทำหน้าที่ของคนของหน่วยงาน ได้เป็นอย่างดีโดยเจ้าตัวไม่ทราบ  เป็นท่านใดเจ้าตัวและคนในหน่วย CARD MSU เมื่อเห็นรูปคงจะทราบนะครับ   การสรวมเสื้อหรือเครื่องแบบของหน่วยงาน ไปร่วมงานใด ๆ ผู้สรวมใส่ต้องระลึกเสมอว่า การกระทำใด ๆ ขณะที่สรวมเสื้อหรือเครื่องแบบนั้น เราจะต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานนั้น ๆ ด้วยนอกเหนือจากเป็นตัวเราเอง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal" align="center">TCU e-learning บรบือ มหาสารคาม <li><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 72.0pt"> ในช่วงก่อนพิธีเปิดนี้ ระหว่างที่นั่งรอท่านรัฐมนตรีมา เลยสอบถามผู้ที่นั่งข้าง ๆ ว่ามาจากที่ไหน ? คำตอบที่ได้เป็น ความบังเอิญอีกอย่างที่แทบไม่น่าเชื่อ ก็คือ เป็นทีมอาจารย์ที่มาจาก โรงเรียนบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 12 ท่านที่มาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้โดยการนำของรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผมเลย เก็บรูปมา เล่าให้ฟังครับ   (ถ้าทางทีมของอาจารย์มาพบเข้าคงทราบว่าใครเป็นใครนะครับ) จากการพูดคุยทราบว่าทางโรงเรียนทำ e-learning โดยใช้ Moodle เช่นเดียวกันกับที่ผมใช้อยู่ที่ มมส. ด้วย การที่ได้เห็นโรงเรียนยกทีมมาร่วมสัมมนาครั้งนี้ถึง 12 ท่าน ก็รู้สึกดีใจมาก แสดงว่าผู้บริหารและคณาจารย์ของโรงเรียนแห่งนี้ มีความสนใจและให้การสนับสนุนในเรื่องของ การทำและใช้ e-learning อย่างจริงจัง  ได้รับทราบว่า โรงเรียนมีนักเรียน 2,220 คน มีห้อง Lab. Computer 3 ห้อง แต่ละห้องมี คอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง  รวมเป็น 120 เครื่อง นอกจากนั้นยังมีห้องที่เรียกว่า Internet Café ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์อีก 16 เครื่อง และมีการเชื่อมต่อ Internet ในระบบความเร็วสูง ADSL อีกด้วย  ขอแสดงความยินดีกับชาวบรบือ และ นักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยครับ </div></li></p>