จริงๆ เรื่องนี้น่าจะเล่า (ต่อ) ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว เพราะถ้าได้เล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ (hot from the oven) แล้วมันได้อารมณ์กว่าเยอะ              งานมหกรรม KM ราชการไทยก้าวไกลสู่ LO จัดขึ้น เมื่อ 21 ก.ค.49 อาจารย์หมอวิจารณ์ท่านเขียน AAR ขึ้น blogวันรุ่งขึ้นและทิ้งท้ายว่า แอนน์จะเล่าต่อ....   ก็จนป่านนี้ล่ะค่ะ ..  ก็ต้องขออภัยที่ต้องเคลียร์เรื่องสะตุ้งสตางค์ซะก่อนตามกติกามารยาทนะคะ : )   งานนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมงาน ทั้งสิ้น 846 คน    จาก 20 กระทรวง   75 จังหวัด (ไม่รวม กทม.) และ  10 หน่วยงานอิสระ  ความคาดหวังส่วนตัว1.       Mapping ให้เห็นคนทำจริงในหน่วยราชการ เพื่อได้ภาคีภาคส่วนราชการ ร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 (รับผู้เข้าร่วม 2,000 คน) จะจัดขึ้นที่ BITEC ซึ่งจะมีจำนวนห้องประชุมย่อยกว่า 10 ห้อง      จาก…..-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 3 ห้องประชุมย่อย -แบบ KM Inside-แบบประเมิน สคส.-ผู้ที่ได้ข่าวจากถ่ายทอดสดผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 26 สถานี แล้วติดต่อไปยังหน่วยงานที่เข้าร่วม/ หน่วยงานที่เป็น Best Practice

             ก็ได้อย่างที่หวัง บางแห่งก็ confirmed ได้ว่าพบกันแน่นอนในมหกรรมฯ 3

             บางแห่งก็ ทีมจับภาพต้องทำงานต่อ       2.   การบริหารจัดการ

      -ได้ทำ On the Job Training (OJT) ให้น้องสองสาว (คุณอารีย์ และ คุณ

       ธัญรดา) ร่วมทีมบริหารจัดการ เพื่อเตรียมสู่มหกรรมการจัดการความรู้

       แห่งชาติ ครั้งที่

    -ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาในการบริหารจัดการ ทั้งก่อนงานหน้างานและหลัง

     งาน โดยเฉพาะงานที่มีเจ้าภาพร่วม

      -ได้ทดลองใช้บริการบริษัท outsource เพื่ออาจสามารถใช้บริการใน

       มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3       -ได้ทดลองปรับรูปแบบการจัดนิทรรศการแบบเป็น Zone              ก็เกินคาด มันส์ค่ะ  หากจัดงานแล้วมีเจ้าภาพร่วมหลายฝ่าย      สำหรับ OJT   อ่านเรื่องเล่า OJT ที่สนุกสนานของสองสาวได้ที่         http://www.gotoknow.org/friendliness 3.        Proceedings

     -ได้ Materials สำหรับการทำสรุปปรากฏการณ์จากมหกรรมครั้งนี้  

     ในรูปแบบ multimedia

     ก็ได้ครบค่ะ  แต่ต้องไปจัดการต่อ ยังไม่ทราบว่าผลจะได้ตามที่หวังอีก 

     หนึ่ง step มั๊ย

 

สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อ ก็คือ การนำผลจากงานมหกรรม KM ราชการ ฯ  หรือที่สคส. เราเรียก มินิมหกรรมฯ  หรือ ออร์เดริฟไปบริหารจัดการต่อ ก่อนจะเป็น มหกรรมใหญ่ หรือ เมนคอร์สในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2549 นี้ .....แล้วพบกันค่ะ  : )