ขอแสดงความยินดีกับบุคคลผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ จาก มน. ปี 49 (3)

บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ 3 ( บันทึกที่ 1 , บันทึกที่ 2 ) ที่นำลงบันทึกไว้ในบล็อก เพื่อเชิดชูเกียรติท่าน รางวัลนี้เป็นรางวัลประเภทข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 5 ท่าน

 •  รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก
   คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ท่านเป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ยุคต้น ๆ ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกและพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ และมีส่วร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม  
 • รองศาสตราจารย์สุรีย์  พงศ์จันทร์
  อาจารย์สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รองศาสตราจารย์สมนึก  รมณีย์พิกุล
  อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ท่านเข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปี 2512 เป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นายชลวย จันทร์แจ่มแจ้ง
  ยาม มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ได้ปฏิบัติงานด้วยความมีอัธยาศัยอันดี มีวินัยและความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง เป็นเวลากว่า 38 ปี
 • นายวิชาญ กันยา
  พนักงานเข้าปกและเย็บเล่ม กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

  เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในงาน ขยันขันแข็ง มีจิตสำนึกในการให้บริการ ลุล่วงด้วยดี ตลอดระยะเวลาของการทำงาน

          ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับที่ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

                                                                                         บอย สหเวช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

ขอขอบคุณอาจารย์บอย...                                    

 • ขอแสดงความยินดีกับคนดีทุกท่าน
 • สังคมที่ยกย่องคนดี(ไม่ใช่คนที่ได้ดีโดยไม่ชอบธรรม)ย่อมหวังความสุข ความเจริญ ความสำเร็จได้โดยแท้
 • องค์กรที่ทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย... ขอเรียนเสนอ "สคส. + Go2Know" เข้ารับรางวัลครับ(ปีนี้หรือปีต่อไปก็ได้)

หมายเลขบันทึก

41861

เขียน

31 Jul 2006 @ 17:59
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:30
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก