ถ้าตอนนี้ลองถามทุก ๆ ท่านว่า

"ความทุกข์กับความตาย" อันไหนน่ากลัวกว่ากัน

ทุกท่านจะตอบว่าอย่างไรครับ...................


บางคนก็ตอบว่า

ความทุกข์น่ากลัวกว่า เลยหนีความทุกข์ไปฆ่าตัวตาย

โดยมีอีกหลายคนไม่กลัวความทุกข์

เลยต้องมีความทุกข์ไปจนตาย


มาทำชีวิตให้มีความสุขกันนะครับ

เราจะได้อยู่และตายอย่างมีความสุข

สุขแบบพอเพียง ใช้ชีวิตแบบพอเพียง