ความเห็น 55712

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ จาก มน. ปี 49 (3)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์บอย...                                    

  • ขอแสดงความยินดีกับคนดีทุกท่าน
  • สังคมที่ยกย่องคนดี(ไม่ใช่คนที่ได้ดีโดยไม่ชอบธรรม)ย่อมหวังความสุข ความเจริญ ความสำเร็จได้โดยแท้
  • องค์กรที่ทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย... ขอเรียนเสนอ "สคส. + Go2Know" เข้ารับรางวัลครับ(ปีนี้หรือปีต่อไปก็ได้)