ณ วันนี้โครงการส่งlabด่วนของทุกlab กำลังจะเข้ารูปเข้ารอยสามารถทำควบคู่กับการทำงานประจำได้เป็นอย่างดีทำให้ผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ทำให้labด่วนไม่ได้เป็นภาระสำหรับงานที่ทำอยู่ประจำจนทำให้labด่วนไปเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆlabได้ แต่ทางทีมงานlabด่วนไม่ได้นิ่งนอนใจพวกเราจะพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้มาซึ่งความพึงพอใจสุงสุดของผู้รับบริการ