ครูเพื่อศิษย์ : กระบวนการเข้าค่าย “หรรษาหน้าวัด”

ปรับพฤติกรรม นักเรียน และผู้ปกครอง ตำรวจโรงเรียน

กระบวนการเข้าค่าย  “หรรษาหน้าวัด”
                จากโรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น ซึ่งประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อคนติดสารเสพติดสภาพโรงเรียนอยู่กลางเมืองมีปัญหาในเรื่องยาเสพติด  เช่น  บุหรี่  กลุ่มนี้ล่อแหลมเกี่ยวกับการเสพยาบ้า  วิธีมีนโยบายปราบปรามยาบ้า  โรงเรียนจึงหากลุ่มเสี่ยงออกมา  มีประมาณ 50 คน  มีอยู่ 1 คน  พ่อพิการมีอาชีพขับรถส่งผัก  จึงให้ลูกไปขับรถส่งผักเวลาขับรถจะสูบบุหรี่จัด  จึงเชิญผู้ปกครองมาพบ  และแก้โดยให้เข้าวัด  ทั้ง ๆ ที่โรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลาย  เช่น  วงโยธวาทิต  กิจกรรมรักการอ่าน  แต่กลุ่มนี้ทำกิจกรรมได้ไม่นาน  โรงเรียนจึงจัดทำกิจกรรมที่วัด  โดยจัดค่าย “หรรษาหน้าวัด”  เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมเข้าค่ายกับนักเรียนด้วย  จากกลุ่มเป้าหมาย  50 คน  มาเข้าค่ายประมาณ  30  กว่าคน  โปรแกรมเข้าค่าย  2 หรือ 3 วันสุดท้ายนักเรียนและผู้ปกครองพอใจ  ขอให้จัดทุกปี
กระบวนการสู่ความสำเร็จ
                1.  ปรับพฤติกรรม  นักเรียน  และผู้ปกครอง
                2.  ร่วมกันหาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่ดี
                3.  ครู ผู้ปกครอง  นักเรียน  ร่วมมือกันแก้ปัญหา
                4.  แก้ปัญหา  แบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
                5.  ใช้ตำรวจโรงเรียน  (นักเรียน)  ควบคุม  ซึ่งเป็นบทบาทสมมุติ

กิจกรรม
                1.  ใช้ระบบดูแลนักเรียน
                2.  ดูแลให้ความใกล้ชิด
                3.  เยี่ยมบ้านนักเรียน
                4.  ครูสร้างความไว้วางใจกับนักเรียน
                5.  ใช้วิธีแก้ปัญหากับพี่วันต่อวัน
                6.  ให้กำลังใจ
                7.  ดึงจุดเด่นออกมาพัฒนา
                8.  หาสาเหตุ
                9.  ให้โอกาสแนะนำแบบกัลยาณมิตร
                10.ให้ความสำคัญ
                11.ให้เป็นผู้นำ
                12.ยกย่อง
                13.เปิดโอกาส
                14.ใช้ระบบส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
                15.รักและเห็นคุณค่าในตัวเอง

KM Idea

12 กันยายน 2548

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM workshopความเห็น (3)

aum
IP: xxx.8.36.211
เขียนเมื่อ 

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด

ได้จำหน่าย ชุดตรวจสารเสพติด ดังต่อไปนี้

- ชุดตรวจยาบ้า (ชนิดจุ่ม) JSP Meth Strip

- ชุดตรวจยาบ้า (ชนิดหยด) JSP Meth Card

- ชุดตรวจกัญชา (ชนิดหยด) JSP THC Card

- ชุดตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน (ชนิดจุ่ม) JSP Phin /Morphin/Heloein Strip

- ชุดตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอิน (ชนิดหยด) JSP Phin/Morphin/Heloein Card

- ชุดตรวจยาอี (ชนิดจุ่ม) JSP Ectasy Strip

- ชุดตรวจการตั้งครรภ์ (ชนิดจุ่ม) JSP Nancy Strip

- ชุดตรวจการตั้งครรภ์ (ชนิดหยด) JSP Nancy Card

นอกจากนี้ ทางบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้จำหน่ายชุดทดสอบของทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ดังรายการต่อไปนี้

รายการ

ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร

ชุดทดสอบความกระด้างทั้งหมดของน้ำ

ชุดทดสอบโพล่าร์ในน้ำมันทอดซ้ำ

ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน-2

ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย

ชุดทดสอบเมทานอล

ชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอาง(กรดวิตามิน A)

ชุดทดสอบ Steroid

ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์(สารฟอกขาว)ในอาหาร

ชุดทดสอบฟอร์มาลีน(น้ำยาดองศพ)

ชุดทดสอบบอแรกซ์(ผงกรอบ)ในอาหาร

ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิค(สารกันรา)ในอาหาร

ชุดทดสอบปริมาณกรดน้ำส้มสายชู

ชุดทดสอบไฮโดรซัลไฟต์(สารฟอกขาวกลุ่มคลอรีน)ในอาหาร

ชุดทดสอบกรดแร่อิสระ (น้ำส้มสายชูปลอม)

ชุดทดสอบความหืนในน้ำมันปรุงอาหาร

ชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร

ชุดทดสอบคลอแรมเฟนิคอล 2

ชุดทดสอบไนโตรฟูแรม

ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค

ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหาร

ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร

นอกจากรายการข้างต้นนี้แล้ว ทาง บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ของเรายังมี สินค้าอีกมากมายที่น่าสนใจ

ถ้าท่านใดสนใจที่จะสั่งซื้อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอุ๋ม 081 2545 765 086 3401818 (หัวหน้าฝ่ายขาย)

แฟกซ์ 02 6835 312 Email:[email protected]

หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.jsppharma.com

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
IP: xxx.8.36.211
เขียนเมื่อ 

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนคงคารามทุกท่าน

ร่วมประชุมพร้อมกัน

เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการสมาคมฯ

ที่ครบวาระในการดำรงค์ตำแหน่ง

ณ ห้องประชุมปิติพัฒนโฆษิต

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น.

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
IP: xxx.8.38.117
เขียนเมื่อ 

รวมพลคนคงคา ครั้งที่ 4

ขอเรียนเชิญศิษญ์เก่าคงคารามทุกท่าน

ร่วมพบปะสังสรรค์

และร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ (ฟรี)

ณ สนามโรงเรียนคงคาราม

วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

เวลา ๑๗.00 น. (เป็นต้นไป)

ขอเชิญศิษย์เก่าที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมซุ้มอาหาร

ติดต่อได้ โทร.032-425492

อาจารย์ประดิษฐ์ 083-9267368

อาจารย์สำเริง 089-0821267

ประชาสัมพันธ์ 081-5575758