ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นของโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

โครงการโรงเรียนสีขาว TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  ซึ่งตั้งอยู่ ณ  ตำบลสะเตง    อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ขอสรุปประสบการณ์ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นย่อๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เด่นน่าสนใจและทำได้สำเร็จมีผลดีต่อผู้เรียนแล้ว  ดังนี้
เรื่อง  ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นของโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  จากการเข้าร่วม
                          โครงการโรงเรียนสีขาว
                โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  ระดับประถมศึกษา  มีนักเรียนจำนวน  2,503 คน  ครูจำนวน  114  คน  โรงเรียนมีโครงการต่าง ๆ มากมายที่แก้ไขปัญหานักเรียนโครงการเด่นของโรงเรียนและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นได้สำเร็จ  คือ  โครงการโรงเรียนสีขาว
วิธีการดำเนินการโดยสรุป
                1.  ประชุมจัดทำโครงการ/เสนอ
                2.  แต่งตั้งคณะทำงาน
                3.  ประชุมคณะกรรมการนักเรียน
                4.  สมัครเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER  ONE
                5.  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
                6.  จัดประกวดคำขวัญ  “วันต่อต้านยาเสพติด”
                7.  จัดขบวนพาเหรดรณรงค์  “โรงเรียนสีขาว”
                8.  จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง
                9.  เข้า “เด็กดีนิบง”  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6  เป็นจำนวน 1 วัน
                10.จัดประกวดเต้นแอโรบิค
                11.ประกวดครอบครัวสีขาว  คัดเลือกนักเรียนชั้นละ 8 ครอบครัว
                12.สรุปผลการดำเนินการและประเมิน
ผลที่ได้รับ
                1.  นักเรียนทุกคนได้รับทราบโทษของสารเสพติด  ลื่อสามกอนาจาร  การพนัน   การทะเลาะวิวาท
                2.  นักเรียนทุกคนปลอดสารเสพติด  ลื่อสามกอนาจาร  การพนัน   การทะเลาะวิวาท
                3.  นักเรียนเข้าใจและรู้จักป้องกันตนเอง  ไม่ยุ่งเกี่ยวสารเสพติด  ลื่อลามกอนาจาร 

KM idea

21 กันยายน 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM workshopความเห็น (5)

อาดิล มะหมัด ป.4/5
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

บ้า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์บ้า

ฟาร์ริด อิสลาม ป.6/2
IP: xxx.24.150.101
เขียนเมื่อ 

อยากบอกว่า ทำไมโรงเรียน นิบง สอบช้าจัง แน่จริงสอบให้เสร็จก่อนสตรี สิครับ

จาก เด็กนิบง ป.6/2

นูรีฮัน มะ ป.2/6
IP: xxx.173.194.234
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนสอนดีมาก

KKP
IP: xxx.174.186.121
เขียนเมื่อ 

ครูดุมากยิ่งพรรณี จากเด็ก I Q สูง

pim
IP: xxx.24.240.19
เขียนเมื่อ 

D-maK