ศูนย์ความรู้กรมทางหลวง (Knowledge Center)

การดัดแปลงแรงดันลมจากรถบรรทุกใช้สำหรับพ่นสี อุปกรณ์ควบคุมจราจร

นวัตกรรมกับการพัฒนางานบำรุงทาง

โครงการดัดแปลง แรงดันลมจากรถบรรทุกใช้สำหรับพ่นสี

เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ให้มีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จทันตามเวลาำกำหนด  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร  จึงได้คิดอุปกรณ์เครื่องผ่อนแรง  ซึ่งใช้สำหรับงานสีทั่วไปได้ เป็น พ่นสีงานเหล็กอาคาร  และงานทาง  เช่น โครงหลังคา , เครื่องจักร , แผ่นป้ายจราจร  ราวกันอันตราย  เป็นต้น ในการนี้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ได้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกับงานทาง คือ บำรุงรักษาราวกันอันตราย , เครื่องหมายจราจร อุปกรณ์ประกอบด้วย

1. รถบรรทุกเทท้าย  1 คัน  (สำหรับ ทช.ชุมพร  มีรถบรรทุกที่สามารถนำมาดัดแปลง หรือปฏิบัติงานได้พร้อม ๆ กัน จำนวน 3 คัน  คือ

  • รถบรรทุกเทท้าย   หมายเลข 162-02-061-0002-40
  • รถบรรทุกขนย้าย  หมายเลข  162-02-092-0001-40
  • รถลาดยาง TP4  หมายเลข   162-02-339-0002-41

เพราะรถดังกล่าว  มีระบบปั๊มลม เฉพาะหม้อลมเบรกโดยตรง

2. บอลวาวทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 หรือตามขนาดของถังลมเบรกของรถเฉพาะแต่ละค้น

3. สายลม (อ่อน)่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตามชนิดของบอลวาว ข้อ 2 ความยาวประมาณ 5-10 เมตร

4. แค้มป์รัดสายลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามชนิดบอลวาว ข้อ 2 จำนวน 2 อัน

5. กาสำหรับพ่นสี 1 ลูก

วิธีประกอบ

  1. รถุบรรทุก  1  คัน
  2. ต่อวาวทองเหลืองกับถังลมเบรค
  3. ทดสอบความดันลม
  4. ทดสอบแรงดัน / ค่อยๆ ปล่อยลม
  5. ทำการผสมสี
  6. ทำการพ่นสี

วิธีใช้

1. ติดเครื่องยนต์ของรถบรรทุก  เพื่อปั๊มลมและให้เกจ์วัดความดันลมหน้าปัด  เต็มตลอดเวลา  (ติดเครื่องยนต์แบบ Slow) และต้องบิดบอลวาวที่ถังลมเบรค

2. ทำการผสมสีตามที่ต้องการ ใส่ลงในการพ่นสี  แล้วประกอบเข้ากับชุดสายยาง

3. เปิดบอลวาวที่ถังลมเบรค (ชุดอุปกรณ์พ่นสี) ต้องทดสอบความดันลม  โดยสังเกตการณ์กระจายของสีซึ่งสามารถบังคับความแรงของลมได้ตามความต้องการแต่ละประเภทของงาน

ลักษณะงาน

1. งานอาคารโครงเหล็ก

2. งานทางโดยเฉพาะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยทุกประเภท

ข้อดี

 1. ประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น แรงงาน , งบประมาณ ,วัสดุ , เวลา
 2. ทำงานได้พื้นมากกว่า  มีเทียบกับวิธีอื่น
 3. สะดวกรวดเร็ว  ทำงานในมุมแคบได้  ไม่หกเลอะเทอะ
 4. มีความสวยงาม  เป็นเนื้อเดียวกันตลอดชิ้นงาน

ข้อเสีย

 1. ไม่เหมาะช่วงฤดูมรสุม (เฉพาะงานทาง) เพราะมีกระแสลมแรง ทำให้สิ้นเปลือง
 2. เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิับัติงาน  ถ้าไม่มีการป้องกันที่ดี (สารระเหย)

ค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์

 1. ค่าบอลวาวทองเหลืองเส้่นผ่าศูนย์กลาง 3/8    ราคา   150 - 180 บาท
 2. แค็มป์รัดสาน  เส้นผ่าศูนย์กลาง  3/8  ราคา 30  บาท
 3. สายยาง  เส้นผ่าศูนย์กลาง  3/8  ราคา  50  บาท
 4. กาพ่นสี  1 ลูก (ปานกลาง)  ราคา  350 - 400  บาท

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานทางหลวงชนบทชุมพรความเห็น (1)

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.151.46.131
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

           ขอชื่มชมนะครับที่นำความรู้จริงจากประสบการณ์มาเผยแพร่   แต่ต้องขออนุญาติให้กรุณาแก้ไขคำหลักเพื่อความสะดวกในการค้นหาต่อไป   คำหลักในบันทึกนี้น่าจะเป็น "ขุมความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ"  และช่วยกรุณากำหนดคำหลักทุกครั้งที่บันทึกนะครับ  จะทำให้สมาชิกชุมชนทุกคนมีความสะดวกในการค้นหาความรู้ในชุมชนของเรา

                        พรสกล ณ ศรีโต

                        24/9/2548