โครงการจัดการความรู้ตำบลกะหรอ เชิญหน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมประชุม

     วันพรุ่งนี้ วันที่ 22 กันยายน 2548 เวลา 13.00 - 16.00 น. โครงการจัดการความรู้ตำบลกะหรอ จัดประชุม ณ ที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เชิญหน่วยงานสนับสนุน และแกนนำชุมชนจาก 9 หมู่บ้าน  มาร่วมหารือแนวทางการทำงานแบบบูรณาการ รวมถึงการขับเคลื่อนให้ชุมชนเดินไปถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้ สู่ชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

   ผลสรุปของการประชุมจะออกมารูปแบบไหน จะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (2)

kmm-p
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
พรุ่งนี้จะเข้าร่วมเวทีด้วยนะคะ
sureenfe
IP: xxx.143.162.114
เขียนเมื่อ 

อยากทราบรายละเอียดเพราะสนใจ  อยากเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกลุ่มกะหรอด้วย  เพราะเคยฟังและอ่านผลงาน รู้สึกว่าเยี่ยมมาก.......คน กศน. ชุมพร