ความเห็น 2721

โครงการจัดการความรู้ตำบลกะหรอ เชิญหน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมประชุม

sureenfe
IP: xxx.143.162.114
เขียนเมื่อ 

อยากทราบรายละเอียดเพราะสนใจ  อยากเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกลุ่มกะหรอด้วย  เพราะเคยฟังและอ่านผลงาน รู้สึกว่าเยี่ยมมาก.......คน กศน. ชุมพร