ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ถ้ามีเวลาว่าไม่ติดธุระอะไร ก็จะดูเกมส์ทศกัณฐ์เด็กทางช่อง 9  ดูแล้วประทับใจน้องเดียวมากในความเก่ง ความฉลาด ไหวพริบ ปฏิภาณต่างๆ  ของเด็กวัย 5 - 6 ขวบ ที่สามารถต่อปากต่อคำกับคุณปัญญาได้น่ารักมาก ทำให้คนดูสนุกสนาน มีความสุข น้องเดียวมีความน่ารักแบบเฉพาะตัวจริงๆ   ซึ่งได้อ่านหนังสือที่บริษัท Work Point จัดทำขึ้นแล้ว  ก็ประทับใจคำพูดของแม่น้องเดียวที่สอนลูกว่า    " คนที่เก่งกว่าหนูยังมีอีกมากมาย แต่แม่อยากให้หนูเป็นทั้งคนเก่งและเป็นคนดีด้วย" เชื่อว่าน้องเดียวจะต้องเป็นคนดีของสังคมต่อไป ยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่มีลูกน่ารักและเก่ง ก็คงต้องดูต่อไปว่านะ

ในสังคมปัจจุบันก็มีคนเก่งมากมาย แต่บางคนก็ใช้ความเก่งความฉลาดไปในทางที่ผิด เขาเรียกว่าโมหะ ความหลงคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นถูก ต้องแล้วแก้ยาก สังคมวุ่นวาย เดือดร้อนอย่างที่เห็นๆ เป็นๆ กันอยู่

การจะสร้างคนให้เป็นคนดีนั้น ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง

1. ความรักความอบอุ่น ภายในครอบครัว เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด

2. การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว   รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี  ภาษิตโบราณยังใช้ได้ตลอด  การอบรมสั่งสอนเป็นการปลูกฝัง  เด็กให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี ให้สามารถแยกแยะได้

3. สิ่งแวดล้อมต่างๆ