ผู้เขียนได้อ่านหนังสือศาสตร์นักบริหาร -  งานนักปกครอง  มีคติสอนใจในการทำงานจึงนำมาฝากให้คิดในการทำงานดังนี้

ทำงานใด    ทำให้จริง     อย่าทิ้งหลัก

และรู้จัก      กาลเวลา     หาเหตุผล

ทำงานดี      มีคนภักดิ์     เทิดศักดิ์ตน

ค่าของคน   คือผลงาน    ตระการคุณ

ดังนั้นการกระทำความดีต้องมีหลัก  ถ้าเราขาดหลักก็มักจะพลาดจากความดีดังบทกวีที่ว่า

การทำดี        ถูกที่         นั้นมีค่า

การทำดี        ถูกเวลา     ค่ามหันต์

การทำดี        ถูกบุคคล    ผลอนันต์

การทำดี        ด้วยความหมั่น     นั่นแหละดี

ดังนั้นผู้ที่ทำงานหรือนักบริหาร    พึงระลึกอยู่เสมอว่า....  

อดีตไม่ขยัน    ปัจจุบันไม่ขวยขวาย    ไม่ต้องทำนายอนาคต

และที่สำคัญอย่าลืมว่า.......

อันความดี        มิใช่มี        ที่คนอื่น

อย่าหลงชื่น      คำชม        งมโง่เขลา

อันความดี        นั้นมี          ที่ตัวเรา

ไม่ต้องเฝ้า        คอยรอ       ขอจากใคร

หลักในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ   ทำงานให้เหมือนเจ้าของ  เสียสละ  รับผิดชอบ  ทุ่มเท   เอาใจใส่   ไม่ทอดธุระ