การตั้งค่า Apache2 ให้ใช้ rails ได้บน windows xp

Lord Vader
ขั้นตอนการตั้งค่า Apache2 ให้ใช้ rails

โปรแกรมที่จะต้องเตรียม
1. Apache server 5.0.59
2. FastCGI 2.4.2
3. Ruby for Apache

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. install  Apache
2. เปลี่ยนชื่อ mod_fastcgi-2.4.2-AP20.dll เป็น mod_fastcgi.dll แล้วไปใส่ไว้ใน folder module ของ Apache (c:\programs files\Apache Group\Apache2\modules)
3. Install Ruby for Apache เลือกแค่ mod_fastcgi เพียงตัวเดียว ในขั้นตอนนี้จะมีการเขียนไฟล์ c:\windows\system32\msvcp71.dll ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์เก่าก่อนไม่เช่นนั้นจะเกิด error

การแก้ไขค่าใน httpd.conf ของ Apache
1.  ลบ  "#"  หน้า "#LoadModule rewrite_modulemodules/mod_rewrite.so "ก็จะได้เป็น "LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so"
2. เพิ่มบรรทัด "LoadModule fastcgi_module modules/mod_fastcgi.dll"
3. เพิ่มบรรทัดดังนี้
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "c:/path ไปยัง folder rails app/public"
<Directory "c:/
path ไปยัง folder rails app/public/"> Options ExecCGI FollowSymLinks
AllowOverride all
Allow from all
Order allow,deny
AddHandler cgi-script .cgi
AddHandler fastcgi-script .fcgi
</Directory>
</VirtualHost>

แก้ไขไฟล์ใน folder
1. เปิดไฟล์  .htaccess แก้บรรทัด "RewriteRule ^(.*)$ dispatch.cgi [QSA,L]" เป็น "RewriteRule ^(.*)$ dispatch.fcgi [QSA,L]"
2. เปิดไฟล์ dispatch.fcgi เพิ่มบรรทัด "#!c:/pathto/rubybin/rubyw" ไว้ด้านบนสุด

ทดสอบ run โดยเข้า localhost จะมีพบหน้า welcome ของ rails ถ้าไม่พบแสดงว่า set ค่าไว้ผิด ( restart Apache ก่อนทดสอบ) 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#apache#rails

หมายเลขบันทึก: 41413, เขียน: 29 Jul 2006 @ 02:00 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)