ตอนดึกของคืนวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ได้ชมรายการ "ถึงลูกถึงคน"  มีประเด็นเรื่อง คณะนักร้องประสานเสียงเซนต์จอห์น  ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกขับร้องประสานเสียงโลก ที่เมืองเซี้ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรายการนี้มีคณะนักร้องประสานเสียงจากประเทศต่างๆกว่า 70 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

    คณะประสานเสียงเซนต์จอห์นเข้าแข่งขันในประเภทการแสดงพื้นบ้านประกอบการขับร้องประสานเสียง โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง เป็นเพลงแรกที่ใช้แข่งขัน

    ผลการตัดสิน คณะประสานเสียงเซนต์จอห์นได้รับรางวัลเหรียญทอง ซึ่งนับเป็นเหรียญทองโอลิมปิกขับร้องประสานเสียงโลกเหรียญแรกของประเทศไทย โดยอาจารย์สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา ผู้ฝึกสอน ขึ้นรับเหรียญทอง (อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก)

  ความยากอยู่ที่การประสานงานกันในทีม และตอนแสดงไม่มี conductor ให้จังหวะด้วย จึงได้รับคะแนนโหวตจากกรรมการ 7 ท่าน (จาก 7 ชาติ) ให้ได้เหรียญทอง 4 คน และ เหรียญเงิน 3 คน ตัดคนที่ให้คะแนนมากสุดและน้อยสุดออกไป 2 คน ผลคือให้ได้เหรียญทอง 3 คน และเหรียญเงิน 2 คน คะแนนรวมประเทศไทยเลยได้เหรียญทอง (จากเหรียญทองทั้งหมด 3 เหรียญ)

  ข้อสังเกต : ในระยะหลังๆ นี้ ผมเห็นคนไทยได้รางวัลระดับโลกประเภททีมหลายครั้ง แสดงว่าคนไทยทำงานเป็นทีมได้เก่งขึ้น แต่ที่สำคัญคือ จะต้องมีผู้นำและผู้ประสานงานที่ดีด้วย และความสมดุลย์ในทีมก็สำคัญไม่แพ้กัน...