วันนี้มาพักที่บ้านน้อง ได้รับความรู้เรื่องเครื่องมือการจัดการความรู้ ที่เขาว่าทรงพลัง จึงอยากเรียนรู้เพื่อช่วยกันสร้างความรู้จากประสบการณ์