8 วิธีส่งเสริมเด็กไทยรักการอ่าน

หากพ่อแม่จะปลูกฝังลูกให้รักการอ่าน พ่อแม่ก็ควรจะต้องรักการอ่านเสียก่อน

หลังจากรัฐบาลได้ประกาศให้ความสำคัญกับการ อ่าน และระบุว่าเป็นวาระแห่งชาติ แต่ก็ยังพบว่า การอ่านหนังสือของเด็กไทยนั้นไม่เดินหน้าเท่าที่ควร สิ่งหนึ่งที่ เป็นปัญหาอย่างชัดเจนคือเรื่องราคาของหนังสือที่ค่อนข้างแพง ทำให้ครอบครัวหาเช้ากินค่ำไม่สามารถซื้อหาหนังสือดีมีคุณภาพมาให้ลูก ๆ อ่านได้

           ในจุดนี้ นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ กล่าวว่า “ปัจจุบันเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยลง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ได้รับการปลูกฝังจากพ่อแม่ตั้งแต่เด็ก เนื่องจากพ่อแม่เองก็ไม่ทราบว่าหนังสือมีความสำคัญต่อการพัฒนาการเจริญเติบ โตของเด็กอย่างไร จึงไม่ค่อยให้ความสำคัญ ทั้งที่หนังสือมีความสำคัญต่อสมรรถนะของเด็กตั้งแต่ปฐมวัย ช่วยให้เด็กเติบโตอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการที่ดี และฉลาด และยังช่วยทำให้พ่อแม่ใกล้ชิดกับลูกมากขึ้น ซึ่งการจะฝึกให้เด็กรักการอ่านได้ ต้องเริ่มจากที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้งแต่แรกเกิด ไปจนถึงเด็กสามารถเริ่มหัดอ่านหนังสือด้วยตัวเอง โดยพ่อแม่จะต้องเลือกหนังสือที่เหมาะกับวัยของเด็กในแต่ละช่วงวัยด้วย”

         ทั้งนี้ นพ.ประเสริฐ ยังได้ให้คำแนะนำถึง 8 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเข้าถึง “หนังสือ” เอาไว้ดังนี้
          1. จัดมุมหนังสือในบ้าน เป็นมุมสบาย ๆ ที่ใช้วางหรือแขวนถุงหนังสือ ลูกจะได้เรียนรู้ว่า เมื่อใดที่ต้องการหนังสือจะมาหยิบจากที่นี่
         2. จัดบรรยากาศในบ้านให้เอื้อต่อการอ่านหนังสือร่วมกัน เช่น ปิดโทรทัศน์แล้วเปิดหนังสือทุกวันหลังอาหาร 3 มื้อ
         3. อุ้มลูกนั่งตัก แล้วอ่านหนังสือด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ
        4. สร้างวัฒนธรรมการอ่าน คืออ่านเมื่อไรหรือที่ไหนก็ได้ อ่านได้ทุกเวลาในทุกสถานที่อย่างไม่จำกัด
        5. พ่อแม่อ่านออกเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ ทำเสียงเล็กเสียงน้อย หรือเน้นเสียงเน้นคำหนักเบา พร้อมกอด สัมผัส หยอกเย้ากับลูกขณะอ่านหนังสือ เพื่อกระตุ้นให้ลูกเกิดความสนใจ
       6. ในกรณีที่อ่านหนังสือไม่ออก ให้ใช้ภาพในหนังสือพูดคุย
       7. พ่อแม่ต้องใส่ใจและแสดงการตอบรับทุกครั้ง ที่ลูกแสดงความสนใจหนังสือ
        8. ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันให้ได้อย่างน้อย วันละ 5 ? 15 นาที

         อย่างไรก็ดี ในส่วนของหนังสือสำหรับเด็กมักจะมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ไม่สามารถหาซื้อได้ ในประเด็นดังกล่าว นพ.ประเสริฐให้ความเห็นว่า “รัฐบาลควรสนับสนุน หาวิธีทำให้หนังสือมีราคาถูกลง เพราะหนังสือจำเป็นต่อชีวิตต้องมีราคาถูก เข้าถึงง่าย ซึ่งหากมีหนังสือนิทานดีๆ การ์ตูนดีๆ ก็จะปลูกฝังให้เด็กทำในสิ่งที่ดีตามมาด้วย”
???????
???????ทั้ง นี้ การส่งเสริมพ่อแม่ให้ปลูกฝังลูกรักการอ่านนั้น พ่อแม่เด็กก็ควรจะมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านก่อนว่า การอ่านนั้นมีความจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก เพราะหากพ่อแม่กับเด็กมีทัศนคติไม่ตรงกัน ก็อาจกลายเป็นดาบสองคมได้ในอนาคตได้ ดังนั้น หากพ่อแม่จะปลูกฝังลูกให้รักการอ่าน พ่อแม่ก็ควรจะต้องรักการอ่านเสียก่อน” นพ.ประเสริฐกล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์??? 11 มกราคม 2553 11:17 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมการอ่านความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

413372

เขียน

12 Dec 2010 @ 15:18
()

แก้ไข

12 Feb 2012 @ 17:33
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก