การจัดการสารสนเทศ

การจัดการสารสนเทศนั้นมีประโยชน์อย่างไร แล้วเหตุใดเราจึงต้องจัดการสารสนเทศนั้นด้วย

การจัดการสารสนเทศนั้น เป็นการจัดการเอกสารต่างที่เกิดขึ้นอย่างมากๆ หลากหลายแหล่งข้อมูล แล้วเราจะมีกระบวนการในจัดการกับข้อมูลนั้นๆอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการและตรงกับกับความต้องมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารสนเทศห้องสมุดความเห็น (0)