ประเทศในฝันของฉัน 2

ทอแสง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเตรียมตัวเดินทางฯ

        

 หลังจากที่ฉันได้รับโทรศัพท์ติดต่อจากกกระทรวงให้เข้ารับการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาลไทย  ฉันก็ได้เข้ารับการอบรมตามวันเวลาคือ  วันที่  6-8  กันยายน  2553  เป็นการการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ  เพราะเราต้องไปปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐจ้างเรา   ได้ค่าจ้าง(เบี้ยเลี้ยง ) ในขณะเดียวกันก็เป็นวายิบ(จำเป็น)ที่จะต้องประกอบพิธีฮัจย์ไปด้วย  เพราะเรายังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์   วิทยากรที่สอนเราก็เป็นแพทย์และพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ที่มีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาลไทยมาก่อน   เป็นการปฐมนิเทศการทำงานที่หน่วยฯ โดยรวมแล้วก็คือให้เตรียมร่างกายเพราะเราจะไปดูแลสุขภาพอาคันทุกะของพระเจ้า ร่างกายเราต้องพร้อม   เตรียมความพร้อมเรื่องความรู้และทักษะในการให้การพยาบาล   เราคือความหวังที่ฮุจญาจ(ผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจย์)ให้เราดูแลสุขภาพเขายามเจ็บป่วยที่นั่น   เตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จะนำติดตัวไป เตรียมใจเพราะอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ต้องใช้ความซอบัรที่สูง (อดทน) และรับการทดสอบจากพระเจ้า ซึ่งตอนนั้นฉันก็ยังไม่ทราบว่ามันคืออะไร    วิทยาการทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดว่าต้องใช้ความอดทนที่สูงมาก หน่วยพยาบาลจะแบ่งเป็น 2 ชุด คือชุดแรก เดินทาง   8  ตุลาคม 53   -  24 พฤศจิกายน  53   ชุด2      เดินทาง  2 พฤศจิกายน 53 - 19 ธันวาคม 53 การทำงานที่นั่น ชุดแรกเป็นการไปเตรียมสถานที่  จัดสถานที่หลังจากที่ทีมพยาบาล ปี 52 เก็บไว้ ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยพยาบาลไทย ชุดแรก   มีด้วยกัน  18  คน     ชุด 2  จำนวน  13  คน  ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จากภาคใต้  เพื่อนๆของฉันจะมาค้างกันที่โรงแรมในกรุงเทพฯ ส่วนฉันค้างบ้านพี่สาวที่มีนบุรี   ไปกลับทั้ง 3  วัน  เราจะไปดูแลฮุจญาจที่เป็นคนไทย ประมาณ 13,000   คน  ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนจากภาคใต้ประมาณ 9,000  คน  เจ้าหน้าที่จึงเน้นภาคใต้เป็นส่วนใหญ่เพราะต้องพูดภาษายาวีได้ ตัวฉันเป็นมุสลิมภาคกลางพูดยาวีไม่ได้ เขาก็มีเอกสารมาให้หัดพูด  วิทยากรเล่ารายละเอียดถึงการทำงาน  ที่ต้องใช้ความอดทนเพราะผู้รับบริการจะมีจำนวนมาก  อาจถึงวันละ 800 คน  เราต้องทำงานเหนื่อย และเราต้องแบ่งเวลาการประกอบศาสนกิจของเราด้วย  การปฎิบัติตัวให้ทำแต่สิ่งที่ดี ๆ ให้นึกคิดแต่สิ่ง ดี ๆ (เหนียต) แล้วเราจะได้สิ่งดี ๆกลับมา  สิ่งที่ต้องเจอแน่ ๆคือ ง่วงนอน  หิว  เหนื่อย  สิ่งที่วิทยากรบอกแบบเน้น ๆคือ อยู่ร่วมกันต้องอดทน ต้องสำรวม อย่าพูดสิ่งไม่ดี  การนินทาอย่าทำ  ต้องต่อสู้กับนัพซู (ความโมโห)  ต้องปรับตัวทุกอย่าง กินเร็ว อาบน้ำเร็ว การนัดกันเรื่องเวลาต้องตรงต่อเวลา  เริ่มตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องบินเลย  การทำงานที่ซาอุฯจะแบ่งทีมไปให้บริการที่มดีนะห์ด้วยส่วนหนึ่ง  ที่นครเมกกะส่วนหนึ่ง ซึ่งนครมดีนะห์อยู่ห่างจากนครเมกกะประมาณ 400  กิโลเมตร   ในเรื่องการเตรียมตัวประกอบพิธีฮัจย์ เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องไปศึกษากับผู้รู้เอาเอง เหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือนสำหรับชุดแรก ในการเตรียมความพร้อมทั้งการเป็นเจ้าหน้าที่และการเป็นอาคันทุกะของพระเจ้า   นี่คือข้อมูลคร่าวๆจาก 3  วันที่มีการสัมมนาที่กระทรวง......(โปรดติดตามตอนต่อไปเมื่อมีเวลาว่างเว้นจากการทำงานค่ะ)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่องเที่ยวในต่างแดนความเห็น (4)

IP: xxx.25.209.109
เขียนเมื่อ 

เมกกะ เป็นเมืองที่ผมก็ใฝฝันจะได้ไป แต่เสียดายที่กำหนดให้เฉพาะผู้นับถือศาสนาอิสลลามเข้าได้เท่านั้น ใช่ไหมครับ

เขียนเมื่อ 

ถูกต้องแล้วค่ะ MUSLIM ONLY

เขียนเมื่อ 

ถูกต้องแล้วค่ะ MUSLIM ONLY

สลามครับ คุณ ทอแสง

ขอบคุณที่นำมาแบ่งปัน

ขอบคุณความฝันที่บันทึก

ขอบคุณที่สร้าง  อสม.ให้เป็นนักพัฒนา นำพาไปสู่ อาสาสมัครของหมู่บ้านในทุกประเด็นของงานชุมชน