หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแสง-ไซ้กี และ วปอ27 29-30พย. ลำปาง


คณะแพทย์ชุดนี้ จะไปให้การตรวจรักษาที่ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ อีกวันหนึ่งเป็นคณะแพทย์เฉพาะทางชุดใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือจาก นพ.เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์

หน่วยแพทย์เดลินิวส์ลุยเหนือรักษาฟรี

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล นสพ.เดลินิวส์ คณะแพทย์ นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 ร่วมกับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้การตรวจรักษ าชาวบ้านฟรีที่ อบต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นำโดย นพ.ประมุข จันทวิมล ศ.นพ.เทพนม เมืองแมน ศ.นพ. มนูญ ไพบูลย์ ศ.นพ.วิเชียร ทองแตง พญ. คุณหญิง สำรวจ โมกขมรรคกุล พญ.ฉวี สิงหวิสัย นพ.ทวี ลิมปะวัชระ และ พญ. รุจา เสวิกุล กุมารแพทย์จาก รพ.สมิติเวชสุขุมวิท มาให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเด็ก และยังมีแพทย์จาก รพ.เลิดสิน นพ. วิชัย วิจิตรพรกุล จากสโมสรโรตารี่เจริญนคร มาตรวจรักษาโรคนิ้วล็อก นพ.สุทัศน์ ดวง ดีเด่น มารักษาโรคผิวหนัง ยิงเลเซอร์ และ นพ.ธนู ลอบันดิส มาช่วยตรวจโรคเด็ก

หน่วยแพทย์ในวันนี้มี นายอุธาร ชวเมธี รอง ผวจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ต่อหน้าพระบรมสาท ิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนา งเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีนายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กล่าวรายงาน จากนั้น นายธนากร พูลทวี รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์ โดยมีชาวบ้านมารับการตรวจรักษาโรคทั่วไปรว ม 474 คน พบเด็กหญิงวัย 2 ขวบป่วยเป็นโรคไตขั้นรุนแรง นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานชมรมนักศึกษา วปอ.27 ได้ประสานกับนางสายลดา สิทธิวงศ์ ผอ.ฝ่าย ผู้จัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะช่วยส่งโรงพยาบาล และยังมีผู้ป่วยโรคปวดข้อปวดกระดูกมารักษา นิ้วล็อก 24 คน ส่วนโรคผิวหนังตรวจรักษาทั้งสิ้น 140 คน พบป่วยเป็นมะเร็งผิวหนัง 1 ราย และโรคสะเก็ดเงิน

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล เปิดเผยว่า คณะแพทย์ วปอ.27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล ได้ร่วมกับ กฟภ. และ กฟผ. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้การตรวจรักษ าชาวบ้านที่ยากจนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งได้ทำติดต่อกันมาทุกเดือนเพื่อถวายเป็ น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลครบรอบบรมราชาภิเษก 60 ปี และเฉลิมพระชนม พรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 สำหรับในวันที่ 30 พ.ย. คณะแพทย์ชุดนี้ จะไปให้การตรวจรักษาที่โรงเรียนแม่เมาะ วิทยา อ.แม่เมาะ อีกวันหนึ่ง โดยร่วมกับกรมการแพทย์ จัดเป็นคณะแพทย์เฉพาะทางชุดใหญ่ มีทั้งแพทย์ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร และอัลตราซาวด์ตับ ตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วย โรคเบาหวาน ตรวจภายในสตรี โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีทีมแพทย์จ ากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มาช่วยตรวจเด็ก ๆ

นอกจากนี้ยังมีแพทย์จาก รพ.ศิริราช นำจักษุแพทย์มาตรวจโรคตาทั่วไป แพทย์จาก รพ.ศรีวิชัย 3 ตรวจรักษาโรคข้อโรคกระดูก แพทย์จากสถาบันโรคทรวงอก มาตรวจโรคหัวใจ สมาคมแพทย์ผิวหนัง และ รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นำรถ โมบายมาผ่าตัดโรคต้อกระจก โครงการแว่นแก้วจาก กฟผ. รพ.เมตตาประชารักษ์ ตรวจสายตาแจกแว่นฟรี ศูนย์มะเร็งลำปาง ร่วมตรวจหามะเร็งเต้านม หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมตรวจโรคในช่องปาก ทำฟันถอนฟัน จึงขอเชิญชวนชาวบ้าน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และใกล้เคียงมาใช้บริการฟรี.

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16:40 น
.เนื้อหาข่าว
มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล นสพ.เดลินิวส์ นศ.วปอ.27 กฟภ. และรพ.สมิติเวช จัดหน่วยแพทย์ลุยเหนือตรวจรักษาชาวบ้านฟรี

วันนี้ ( 24 พ.ย.) นพ.ประมุข จันทวิมล เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 29 พ.ย.นี้ คณะแพทย์นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล นสพ.เดลินิวส์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรพ.สมิติเวชสุขุมวิท จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้การตรวจรักษาชาวบ้านฟรี ที่ อบต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งจะตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเด็ก โรคที่เกี่ยวกับช่องหู โดยทีมแพทย์ของ พญ.ชนิดา กาญจนลาภ อดีตแพทย์โสต ศอ นาสิก จาก รพ.รามาธิบดี มาร่วมตรวจด้วย

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 30 พ.ย. คณะแพทย์ชุดนี้ จะไปให้การตรวจรักษาที่ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ อีกวันหนึ่งเป็นคณะแพทย์เฉพาะทางชุดใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือจาก นพ.เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ จัดส่งคณะแพทย์เฉพาะทางจาก รพ.ราชวิถี ทีมแรกนำโดย นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ตรวจโรคระบบทางเดินอาหารด้วยกล้อง และอัลตร้าซาวน์ตับ โดยมีคณะแพทย์จาก รพ.จุฬาฯ มาร่วมตรวจวินิจฉัยด้วย คนไข้ที่มีความผิดปกติในกระเพาะ ลำไส้ ถ่ายดำ หรือถ่ายผิดปกติ ขอให้งดอาหารและน้ำไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงก่อนมารับการตรวจรักษา

ทีมที่ 2 นำโดย นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข นำเครื่องมือมาตรวจโรคจอประสาทตาในคนไข้เบ าหวาน และโรคต้อหิน ทีมที่ 3 ทีมสูตินรีแพทย์ นำโดย นพ.ทศพร เรืองกฤษณ์ ส่องกล้องตรวจมดลูก ช่องคลอด และโรคสตรี ขอให้ผู้ที่ต้องการตรวจภายในสตรี นุ่งกระโปรงหรือผ้าถุงมาด้วย ส่วนสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นำโดย พญ.สุนทรี รัตนชูเอก จะพาทีมแพทย์มาตรวจเด็กๆ

นพ.อนันต์ เสรฐภักดี ผอ.รพ.เลิดสิน ส่ง นพ.วิชัย วิจิตรพรกุล จากสโมสรโรตารี่เจริญนคร มาตรวจรักษาโรคนิ้วล็อกโดยไม่ต้องผ่าตัดให ญ่ นพ.สุทัศน์ ดวงดีเด่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง นำเครื่องยิงเลเซอร์ มาตรวจรักษาโรคผิวหนัง และยังมี นพ.ธนู ลอบันดิส กุมารแพทย์มาร่วมตรวจกับคณะด้วย สำหรับ รพ.ศรีวิชัย 3 นำโดย นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ มาร่วมตรวจโรคข้อ กระดูก สถาบันโรคทรวงอก นำโดย ศ.นพ.วิเชียร ทองแตง ให้การตรวจโรคหัวใจ สถาบันโรคผิวหนัง นำโดย รศ.นพ.นภดล นพคุณ นำทีมแพทย์มาตรวจโรคผิวหนัง ค้นหามะเร็งผิวหนัง ด้านรพ.ศิริราช นำโดย นพ.พิทยา ภมรเวชวรรณ นำทีมตรวจโรคตาทั่วไป

นอกจากนี้ รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ยังจะนำรถผ่าตัดเคลื่อนที่มาผ่าตัดโรคต้อก ระจก โดย นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร โครงการแว่นแก้วจาก กฟผ. และ รพ.เมตตาประชารักษ์ มาตรวจสายตาแจกแว่นให้ฟรี ศูนย์มะเร็งลำปาง มาร่วมตรวจหามะเร็งเต้านม หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมตรวจโรคในช่องปาก ทำฟันถอนฟันให้ด้วย

ประธานมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล กล่าวว่า เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ คณะแพทย์ วปอ.27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คณะใหญ่ ออกให้การตรวจรักษาชาวบ้านที่ยากจนในพื้นท ี่ห่างไกล ซึ่งทำติดต่อกันมาทุกเดือน สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 24 แล้ว ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ จึงขอเชิญชวนชาวบ้านในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และใกล้เคียง มารับการตรวจรักษาได้ฟรี

หมายเลขบันทึก: 411817เขียนเมื่อ 3 ธันวาคม 2010 14:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 14:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท